Kalendarium

24 augusti
Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park

Välkommen på företagsfrukost. Träffa andra företagare i Skövde, utbyt tankar och idéer och lyssna till tre företagspresentationer.

24 augusti
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

KickStart Digitalisering™ vänder sig till tillverknings- och teknikföretag som vid tre tillfällen (24/8, 7/9 och 26/9) vill utveckla sin...

30 augusti
Spegeln i Portalen, Gothia Science Park

Carina Larsson, forskare vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde lägger den 30 augusti fram sin sin licentiatavhandling, Den handlar...

12 september
Utanför huvudentrén till Portalen, Gothia Science Park

Tisdagen den 12 september kl. 17.00 går startskottet för den populära GSP-joggen. Snöra på dig träningsskorna och häng på.

14 september
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Möt kreativa företagare. Marknadsför dig och ditt företag under lediga former. Skaffa nya kunder eller partners – snabbt – enkelt –...

19 september
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Årets Mångfaldsforum lägger fokus på att skapa rätt grundförutsättningar för att utveckla, påbörja eller förnya arbetet med jämställdhet och mångfald....

26 september
Sal G207, Högskolan i Skövde

Vill du ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv? Kom och lyssna till Mårten Bernstad, VD för HR-tech-bolaget Agerus, och Thomas...

26 september
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Almi Väst anordnar en utbildning i lönsamhetsstyrning som äger rum vid fyra separata tillfällen: 26 september samt 3, 10 och 17 oktober. ...

27 september
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun bjuder in kommunledningar, IT-strateger, verksamhets- och kvalitetsutvecklare samt andra intresserade...

5 oktober
Hus G, Högskolan i Skövde

Den 5 och 6 oktober 2017 arrangerar Högskolan i Skövde för sjätte året ett seminarium kring kulturarv och spelteknologi. Högskolan i Skövde ...

9 november
Högskolan i Skövde, hus D, sal D105

Välkomen till en heldagskonferens kring forskning, samverkan och innovation för att identifiera behov och skapa smarta lösningar inom området Hälsa och...