Utbildning: Lär dig effektivt styrelsearbete

Effektivt styrelsearbete är en grundbult för ett framgångsrikt företagande. Den 18 januari anordnas en styrelseutbildning med ekonomi där teori kommer att varvas med praktikska övningsexempel.

Upplägg

Förmiddag

Strategiskt utvecklingsarbete och ekonomi

 • Ägarnas vilja – ägardirektivet som nyckeldokument.
 • Ägare, styrelse och företagsledning – bolagsstyrningens grundpelare.
 • Från fokus på kontroll till fokus på strategiska frågor och affärsmannaskap.
 • Finansiell rapportering och nyckeltal.
 • Avkastningskrav och kapitaltillskott.

Styrelsens roll och huvuduppgifter

 • Styrelsen som ett av de fyra bolagsorganen.
 • Samspelet mellan stämma, styrelse, VD och revisor.

Eftermiddag

Det praktiska styrelsearbetet och styrande dokument

 • Rätt bemanning, storlek och kompetenskrav.
 • Ordförandens roll för att skapa dynamik i styrelsearbetet.
 • Arbetsordning och årsarbetsplan för effektivt styrelsearbete.
 • Protokoll och beslutslogg.

Styrelsens ansvar

 • Sekretess och sysslomannaskapet.
 • Övergripande om kapitalbrist, obestånd och kontrollbalansräkning.
 • Ansvarsfrihet och skadeståndskrav.

Mer information och anmälan

Utbildningen kostar 3950 kr, exklusive moms, i priset ingår utbildningsmaterial och förtäring. Har du matallergier, glöm inte ange dessa vid anmälan.Du anmäler dig till utbildningen via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 11 januari 2018.

​Avanmälan

Vid förhinder krävs avanmälan, detta görs till event@gsp.se.

Om kursledaren

Håkan är hedersmedlem och av grundarna till Styrelseakademien samt partner i Styrelseinstitutet. Han är verksam i ett 10-tal styrelser inom t.ex industri, verkstad, IT, livsmedel och bygg/entreprenad. Håkan har mer än 20 års erfarenhet som utbildare inom styrelsearbete och ekonomi via ALMI, Handelskammaren, Gothia Science Park och Styrelseakademien. Håkans erfarenhet som entreprenör, vd och ekonomichef bidrar till både djup och bredd.

Registrering till Utbildning: Lär dig effektivt styrelsearbete

Anmälan senast den: 11 januari, 2018
Representerar du ditt företag = företagets hemkommun. Deltar du som privatperson = din hemkommun.