Connect Väst

CONNECTs produkter och tjänster vänder sig till dig som företagsledare eller entreprenör och som befinner sig i tillväxtfas. I våra processer får du bl.a. hjälp med att utveckla företagets affärsstrategi och förbereda dig inför kontakterna med investerare, partners och kunder.

Som nätverksorganisation skapar vi tillsammans med våra partners en unik plattform som leder entreprenören till de resurser som krävs för att lyckas inom kommersialisering och finansiering genom vårt utbud av skräddarsydda tjänster och produkter. Genom att näringslivet så kraftfullt stöder vår verksamhet, får företagen tillgång till högklassig expertis inom en mängd branschområden till ingen eller subventionerad låg kostnad.

All verksamhet i CONNECT Väst är centrerad kring ett begrepp, tillväxtföretag. Det innefattar start-ups och etablerade små och medelstora företag som:

  • Har hög tillväxtpotential
  • Skapar nya arbetstillfällen i Västsverige

CONNECT Västs bidrag till arbetstillfällen sker främst genom våra tjänster Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn® men även genom de nätverk vi driver i regionen och övriga mötesplatser där entreprenörer, investerare och näringslivet möts.

Tweets from Connect Väst