Terrigio Irrigation Systems

Företaget erbjuder ett nytt patenterat bevattningssystem till offentlig och privatmiljö i Norden, samt bevattningslösning för det globala radodlande jordbruket i torra områden. Bolaget har startat verksamhet i Spanien, siktar nu på USA och Brasilien.

Företagets patenterade bevattningssystem bygger på kapillär underbevattningsteknik. Ligger under utprovning i Spanien i persike och apelsinodlingar. Företaget erbjuder nyckelfärdiga lösningar där brukaren kan spara upp till 60 % mot dagens bästa bevattningstekniker. Även reducering av näringsåtgång kan minskas med upp mot 40 %.

Läggningsteknik kommer att ske i form av GPS styrd hjulgrävutrustning för snabb och exakt läggning.