Säkerhetsfokus under oktober

I oktober sätter vi fokus på cybersäkerhet, integritet och informationssäkerhet i Gothia Science Park. Det kommer att bjudas ett omfattande program av olika aktiviteter som du och dina anställda kan delta i och eller bidra med.

Oktober månad är European Cyber Security Month. Som en del i att stödja hållbar utveckling i det regionala näringslivet och bidra till ökad medvetenhet och kunskap om cybersäkerhet, integritet och informationssäkerhet hos företag i och runt Gothia Science Park kommer det att bli en rad aktiviteter om detta ständigt aktuella ämne. De rubriker vi kommer att skapa event under är lånade från det europeiska initiativet:

  • Cyber Security in the Workplace
  • Governance, Privacy and Data Protection
  • Cyber Security in the Home
  • Skills in Cyber Security

En viktig aspekt vi behöver lägga till ovanstående områden är förmågan att värdera den egna verksamheten ur perspektivet vad är relevant att skydda och vad är kontraproduktivt att skydda.

 

Redan nu har en rad företag i och runt Gothia Science Park anmält sitt intresse av att vara med och bidra med sin kompetens.

 - Det finns mycket kunskap och kompetens i dessa frågor i företag i och knutna till vår innovationsmiljö och hos forskargrupperingen PICS vid Högskolan i Skövde. Månaden blir ett utmärkt sätt för såväl företag som forskare att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om cybersäkerhet, integritet och informationssäkerhet. Samtidigt öppnar det upp för andra företag och verksamheter att dra nytta av att kompetensen finns lokalt och regionalt, säger Åsa Björk, verksamhetsansvarig Gothia Science Park Open Arena som driver detta initiativ i samarbete med företag i och runt Gothia Science Park samt i samarbete med IDC West Sweden AB, Näringslivsforum, Almi Väst AB, Agroväst AB, Skaraborgs Kommunalförbund och Högskolan i Skövde

Månadens program är under utformning och kommer att innehålla många spännande programpunkter. Men det finns utrymme för fler aktörer att engagera sig och dela med sig av sin kunskap.

- Under hela augusti månad tar vi emot idéer för innehåll som vi kan planera in i genomförandet. Vi tänker oss att månaden både ska rikta sig till mig som individ och till mig som verksamhet. Välkommen att höra av dig med ditt bidrag, säger Åsa Björk.

 

Målgrupper för månadens aktiviteter

I och med samarbetet med övriga aktörer som arbetar för att stödja utveckling och innovation täcker den samlade målgrupp in stora delar av Skaraborgs privata och offentliga näringsliv: IT- och teknikföretag, tillverkningsföretag, tjänsteföretag, lantbruk, agroteknik, kommunal verksamhet etc.

 

Bidra med innehåll

Vill du bidra med innehåll till denna satsningen, och därmed få en möjlighet att visa upp din verksamhets kompetens? Eller kanske har du ett förslag som någon av de andra företagen eller Högskolan kan hjälpa till att genomföra? Hör av dig till Åsa Björk, senast den 31 augusti, via e-post 

 

Kort om Gothia Innovation och Gothia Science Park Open Arena

Gothia Innovations uppdrag är att driva och utveckla den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park för människor och verksamheter som vill utveckla och utvecklas tillsammans. Gothia Innovations verktyg för detta är Gothia Science Park Open Arena, en verksamhet som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund i syfte att öka tillväxten och konkurrenskraften i regionala företag. Det innebär bland annat att skapa eller bidra till att det finns olika typer av aktiviteter i Gothia Science Park som möjliggör för målgruppen (företag inom teknik och IT) att öka sin förmåga till utveckling och innovation samt att skapa nyttiga nätverk.