Om Gothia Science Park

Gothia Science Park är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. I Gothia Science Park skapas möjligheter för individer och företag att utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt. Gothia Science Parks fokusområden är informationsteknologi och mjukvaruutveckling med spetsområden inom fintech, dataspel, Virtual Engineering och simulering.

Tillväxt och förnyelse

Gothia Science Park är en miljö skapad för tillväxt och förnyelse med stöd av IT- och teknik, såväl för bolag och organisationer som sitter i vår miljö som det kringliggande näringslivet. Utvecklingsprojekt i samverkan mellan företag, akademi och samhälle är nödvändiga för att skapa kunskaps- och kompetensutveckling som stärker regionens företag, oberoende av bransch. Här kan du få såväl stöd som finansiering för forsknings- och utveckling som kommersialisering. 

Läge för kommunikation

Skövde är en knytpunkt och centralort i Västra Götalandsregionen. Från Göteborg respektive Stockholm når dina kunder Resecentrum på bara en eller två timmar med snabbtåg. Sen är det bara en promenad på fem minuter innan de kliver in på ditt kontor. Kunder i Skövderegionen når snabbt och enkelt både med bil och med kollektivtrafik tack vare korta pendlingsavstånd. Skövde kommuns webbplats.

Granne med högskola

Högskolan i Skövde är en samverkanspart för innovationsmiljön. Högskolan bidrar med en rekryteringsbas för kompetent arbetskraft i form av talangfulla studenter samt tillämpad och marknadsnära forskning som bidrar till produktutveckling och konkurrensfördelar. Högskolans fokusområden finns bland annat inom informationsteknologi, visualisering och optimering. Högskolans webbplats.