Associerad medlem

Använd vår miljö för din tillväxt

Gothia Science Park är en samlad innovationsmiljö för ny kunskap, nya möten, samverkan och innovation. I miljön finns en unik mix av företagare, forskare och företrädare för finansiärer. Det skapar sammantaget en plats där utvecklings- och tillväxtsugna entreprenörer kan lära nytt, skapa nya produkter och bidra till gynnsamma affärsrelationer.

I innovationsmiljön finns för närvarande drygt 700 personer som jobbar i företag, organisationer och inom Högskolans forskningscentrum. Företagen i Gothia Science Park har fokus på produkt- och tjänsteinnovationer inom teknik och IT, exempelvis mjukvara, verktyg för simulering, dataspel, hårdvara och applikationer.

Delar av miljön är utformad för att skapa lättillgängliga mötesplatser där människor kan träffas för att utbyta idéer och utveckla nya samarbeten. Gothia Science Parks strategiska läge fem minuter från Resecentrum innebär att miljön enkelt kan nås från såväl Göteborg och Stockholm som Lidköping och Jönköping.

Långt ifrån alla företagare och entreprenörer som kontinuerligt vistas i vår miljö jobbar i företag här. Som representant för it- och teknikföretag finns det stora möjligheter för dig att dra nytta av och bidra till nätverk, aktiviteter, kompetensutveckling, kunskapsöverföring och finansieringsmöjligheter i Gothia Science Park.

Välkommen att använda vår miljö för din och andras utveckling samtidigt som ditt företag växer med utgångspunkt i annan geografisk placering än i Gothia Science Park.