Kapital

Finansiering för forskning och utveckling

Genom kontaktnät och en rad samarbetspartners som finns i Gothia Science Park kan ditt företag få hjälp med finansieringslösningar i olika faser, oavsett om det handlar om utvecklings- och forskningsprojekt eller stöd för tillväxt.

I vår innovationsmiljö finns bland annat Gothia Innovation AB, Almi Företagspartner, IDC West Sweden AB och Connect Väst. Det stöd som aktörerna erbjuder kan exempelvis handla om kontakt med riskkapital och affärsänglar, innovationslån, språngbrädor eller hjälp med idéformulering och ansökningar till olika former av finansieringsinstitut.

I Gothia Science Park hittar du även Skaraborg Invest, vars övergripande syfte är att skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg. Läs mer på Skaraborg Invests webbplats.