Kompetenser

Rätt kompetens för just dina behov

Kvalificerad och kompetent arbetskraft är en konkurrensfördel och en nödvändighet för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas. I Gothia Science Park har du direktkontakt med innovationsmiljöns företagare och medarbetare, affärsutvecklare. Hos grannen, Högskolan i Skövde träffar du dessutom talangfulla studenter för rekrytering och forskare som vill samverka. 

I Gothia Science Park har du direktkontakt med innovationsmiljöns övriga bolagsföreträdare som representerar olika kompetenser och kunskapsområden. Gemensamt för dem och deras medarbetare är att de i samband med exempelvis ett frukostmöte eller i hissen till kontoret kan, och vill dela med sig av tankar, idéer och erfarenheter i specifika frågor.

Tillväxt i företag kräver affärsmässig och kvalificerad kompetens. För att ditt företag ska utvecklas optimalt finns det tillgång till både affärsutvecklare och utbildningar inom flera affärskritiska områden, bland annat ekonomi, försäljning, organisation, marknadsföring, verksamhetsutveckling, styrelseutbildning, förhandlingsutbildning och projektledarutbildning. Vi har också ett brett nätverk av experter och partners inom exempelvis juridiska frågor och ekonomi.

Talangfulla medarbetare tar snart examen

På Högskolan i Skövde finns utbildning och forskning inom allt från systemvetenskap, programmering och dataspel till produktionsteknik, materialteknik, vårdvetenskap, ekonomi och ledarskap. Varje år kommer en strid ström av nyexaminerade studenter som är redo att anta nya utmaningar och som kan brinna för att bidra till ditt företags utveckling. Och det bästa av allt, då kan du redan ha samarbetat med dem genom såväl projekt- som examensarbete.

Högskolans forskning ser stora möjligheter i samproduktion inom tillämpad och marknadsnära forskning. Det skapar underlag för vetenskaplig och evidensbaserad produktutveckling, som kan ge ditt företag konkurrensfördelar.