Kontakter

Möten för nya idéer och innovationer

Innovation och utveckling kräver möte mellan människor med olika kompetenser från olika företag och verksamheter. Gothia Science Park har miljöer utformade för såväl effektiva och målfokuserade möten som spontana möten för idé- och erfarenhetsutbyte. 

Nya och oväntade korskopplingar som skapar nya perspektiv och nya tankebanor är grogrund för spännande idéer. Med den insikten som bas arrangeras kontinuerligt en rad olika aktiviteter som syftar till att såväl skapa nya möten som att stärka och utveckla befintliga relationer. Det kan vara frukostmöten, nätverksaktiviteter eller öppna workshops för att generera nya affärsidéer.

Gothia Science Park har miljöer utformade för såväl effektiva och målfokuserade möten som spontana möten för idé- och erfarenhetsutbyte. Delar av den fysiska miljön är integrerad med processorienterade metoder och arbetssätt som uppmuntrar målfokus i kombination med känsla för kundens behov. Det stimulerar kreativa möten och skapar förutsättningar för ett ökat idéflöde, nya utvecklingsprojekt, nya företag i nya branscher och en ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlighet.