Open Arena

Samverkan för innovation och ny kunskap

Gothia Science Park är en Open Arena för hållbar utveckling av kunskap, kompetens samt nya produkter, tjänster och processer. Arenan är en neutral och strategisk utvecklingspartner för verksamheter inom och relaterat till vår IT-profil, med särskild spets inom Simulering och Beslutsstöd samt Spel för underhållning och lärande.

Förverkliga utvecklingsidéer

Gothia Science Park Open Arena kan med hjälp av effektiva processer och metoder stödja såväl individer och företag som högskolor, universitet, institut andra offentliga i deras utvecklingsarbete. Det kan exempelvis handla om att:

  • skapa möjlighet att förverkliga idéer om produkter, tjänster och processer inom nya branscher och applikationsområden
  • skapa möjlighet att vidareutveckla befintliga tekniker och kompetenser
  • skapa möjlighet att omvandla ny kunskap i nytta och innovationer

Nätverk, samverkan, finansiering och nya produkter

Inom ramen för Gothia Science Park Open Arena genomförs aktiviteter och verksamheter som skapar förutsättningar för effektiva och hållbara samarbeten, alltifrån nätverksaktiviteter till projektsamarbeten mellan företag och mellan företag och akademin. Genom att erbjuda aktiviteter där individer från olika företag, kompetensområden och branscher träffas skapas förutsättningar för utveckling i form av nya produkter och tjänster eller i form av ett nytt applikationsområde/bransch.

Exempel på aktiviteter och verksamheter:

  • mötesplatser för att skapa nya och utveckla befintliga affärsrelationer
  • mäkling mellan kompetenser, allt från exjobb till FoU-projekt eller mellan företag
  • seminarier för kompetensutveckling
  • informationsaktiviteter kring utvecklingsmöjligheter, både nya idéer och finansiering
  • driva och utveckla nätverk med regionala, nationella och internationella aktörer för att möjliggöra affärs- och verksamhetsutveckling i samverkansprojekt

Processledning, målfokus och effektiva möten

På Open Aren får du möjlighet att jobba metodsikt och systematiskt med ditt utvecklingsprojekt. Här erbjuds mötesmiljöer, verktyg, metoder och processer som dels harmoniera, dels är utformade för att kunna jobba både kreativt och målfokuserat. Det ger rätt förutsättningar effektiva möten oavsett om målet är workshops och labb för idéutveckling, processledning för innovation eller för att skapa hållbara konsortier i samverkansprojekt.

Metodhandböcker

Open Arena jobbar dagligen med möten av olika slag och utvecklar ständigt metoder för att effektivisera möten för att skapa goda resultat för alla som deltar i mötet. I dessa två handböcker delar vi med oss av erfarenheter, tankar och metoder för olika mötestyper såväl när alla är i samma rum vid samma tid som när deltagarna är geografiskt spridda.